Prywatnie

Z wykształcenia lekarz, z pasji historyk i archeolog. Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej ukończył w roku 1975. W tym samym roku rozpoczął pracę w Szpitalu Kolejowym w Katowicach, którego po latach został Dyrektorem.

W roku 1980 wstąpił do NSZZ Solidarność, cały czas czynnie pracując jako lekarz. Jego zdolności menadżerskie dość szybko zostały docenione co potwierdzają kolejno obejmowane stanowiska w zakładach Służby Ochrony Zdrowia.

W latach 1991-98 kierował Wydziałem Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a w 1997 roku został mianowany doradcą ministra zdrowia i opieki społecznej. Funkcję tę sprawował przez dwa lata.

Ważnym etapem w życiu zawodowym było objęcie funkcji pełnomocnika regionalnego kas chorych w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od roku 1999 do 2002 był dyrektorem Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych monitorując pionierski program informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Za te działania został nagrodzony tytułem „Lidera informatyki 2002” a Ślązacy do dzisiaj jako jedyni w kraju mają ubezpieczeniowe karty chipowe.

Karta_NFZ

W roku 2005 po raz pierwszy dostał się do sejmu. Dwa lata później, w roku 2007 w kolejnych, przedterminowych wyborach ponownie uzyskał mandat posła, z którego zrezygnował obejmując stanowisko prezesa NFZ. Trzeci raz do Sejmu dostał się w wyborach w roku 2015, uzyskując na Śląsku bardzo dobry wynik.

Za swoje działania był często bezkompromisowo atakowany przez politycznych przeciwników. Zawsze jednak wychodził obronną ręką, a wszystkie postępowania sądowe wszczynane przez jego oponentów z braku podstaw były umarzane.

Dzisiaj jest cenioną postacią w dziedzinie zarządzania Służbą Zdrowia.

Prywatnie ojciec trójki dzieci i wielki miłośnik historii. Założył Fundację „Zamek Chudów” której celem jest opieka i odbudowa XVI – wiecznego zamku nieopodal Gliwic. Fundacja opiekuje się również innymi obiektami, głównie na Dolnym Śląsku, które z jego inicjatywy powoli wracają do dawnej świetności.

AS4