PROGRAM

sosnierz_4

Przekonania polityczne potrafią ewoluować, jednak w otaczającej rzeczywistości to partie polityczne częściej niż przekonania ulegają zmianie. Moje poglądy w zasadniczych kwestiach pozostają niezmienne.

Od zawsze bliskie mi były wartości republikańskie, gdzie kwestią podstawową jest wolność – tak osobista jak i gospodarcza.

Bliskie są mi wartości narodowe, wynikające z naszej Europejskiej tradycji chrześcijańskiej.

Demokracja jest ważna, ale niekontrolowana może doprowadzić do miejsca od którego krok już tylko do zwykłej tyrani, w której jedna grupa narzuca swoją wolę pozostałym. Dlatego tak ważne dla mnie jest dobre prawo, które musi być ważniejsze od mandatu wyborczego.

Współuczestniczyłem w tworzeniu programu ochrony zdrowia dla inicjatywy Polskie Sprawy, chciałbym swoją wiedzę i doświadczenie spożytkować dla poprawy tej ważnej dziedziny naszego życia. Opowiadam się za:

zwiększeniem roli lekarzy rodzinnych oraz lepszemu do nich dostępowi,

poprawie opieki zdrowotnej dla seniorów,

poprawie mechanizmów współdziałania publicznej i prywatnej służby zdrowia,

poprawie profilaktyki prozdrowotnej nad dziećmi w szkole i w domu,

cyfryzacji rejestrów i informacji o pacjencie w służbie zdrowia.